Projekt UE

Niniejszym informujemy, że Firma SOLID HOUSE Robert Bugała przystąpiła do konkursu organizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach  Działania 3.7, tj.  Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW i w ramach tego projektu uzyskała wnioskowane wsparcie finansowe.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw które w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji rynkowej. 

Poprzez uzyskanie wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego przedsiębiorstwo uzyska wsparcie utrzymania działalności gospodarczej i będzie mogło nadal prowadzić swoją działalność, przeznaczając  otrzymane środki na wydatki związane z bieżącą działalnością firmy.

Efektem otrzymania wsparcia jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa przez okres 3 miesięcy.

Wartość otrzymanego wsparcia finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 wyniosła 33 283,98 zł

Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020.

Projekt UE logotypy